Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerferie

Multistedet 15+

Om donationen

Multistedet i Tønder er et socialt netværk og fristed for unge i alderen 15+ med forskellige diagnoser og udfordringer. Tilbuddet hjælper og guider de unge med at opbygge et netværk, så de får gode, stabile og varige sociale relationer og får styrket deres selvværd og selvtillid. Det sker gennem aktiviteter som bl.a. madlavning og efterfølgende fællesspisning, spilaftener, foredrag og ture ud af huset. Denne donation går til en tredages sommerudflugt til København med det formål at styrke fællesskabet blandt de unge og give dem nye oplevelser i uvante, men trygge rammer sammen med de faste frivillige, som de unge kender godt.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Multistedet 15+
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle havde en rigtig god oplevelse. Dette vil de meget gerne igen. Så vi vil forsøge at søge penge til at lave en anden tur igen næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge har haft en fantastisk tur. Fået mange nye indtryk og oplevelser, som de kan snakke om i lang tid bagefter. Amalienborg, Nyhavn, Strøget, Bakken, Tivoli, Sejltur.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, vi nåede meget. Vi var også på Bakken, Kanalrundfart og i Tivoli. Vi ændrede togturen til bus med chaufør og det var rigtig godt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start