Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerhøjskole 2016

Autismecenter Nord-Bo

Om donationen

Brugerne af Autismecenter Nord-Bo tæller børn og unge mennesker med autisme fra hele Region Nordjylland. I sommerperioden holder Nord-Bo lukket i mindst fire uger, hvilket kan være en stor belastning for brugerne og deres familier, idet manglende struktur og genkendelighed i hverdagen kan skabe både utryghed, stress, isolation, depression og dårlig døgnrytme. Denne donation skal derfor bruges til at afholde en sommerhøjskole for børnene, hvor velkendt personale deltager. Sommerhøjskolen vil strække sig over ti dage og have plads til 30 deltagere. Nord-Bo holdt en lignende sommerhøjskole sidste år, hvilket var en stor succes blandt både deltagere og personale.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Autismecenter Nord-Bo
Støttet beløb
83.134 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ligger stor vægt på at få evalueringer fra deltagerne således at det bliver så brugerdrevent som muligt. Ud fra disse såvel personalets tilbagemeldinger tilpasser vi projektet så det forbedres og udvikles. Vi mangler stadig at få alle evalueringer som vil vise om Sommerhøjskolen har en reel effekt på opstarten af dagtilbuddet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sommerhøjskolen blev gennemført som planlagt og vores oplevelse på de to uger var som forventet at det giver stor tryghed og glæde at mødes med andre ligesindede i sommerferien samt at mødes med et velkendt pædagogisk personale. Ligeledes indfriede projektet en minimering af isolation, ensomhed og angst.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er begyndt at få evalueringer tilbage fra deltagerne og påpeger at de gerne vil fremover at det pædagogiske personale kommer fra alle afdelinger. Det var primært Aabybro-afd. der var repræsenteret og nogle følte ikke at de fik knyttet nok social kontakt. Dette er som nævnt i ansøgningen en af de allerstørste udfordringer for mennesker med autisme - at det er så svært for dem at skabe sociale relation - de har brug for støtte og velkendte folk omkring sig.