Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerhustur 2023

Blå Kors Danmark

Om donationen

Den Blå Mølle i Kibæk er et værested for mennesker, som er ensomme, hjemløse eller har psykiske, sociale, alkohol- eller sundhedsmæssige udfordringer. Brugerne kommer for at hygge, spille, snakke og lave mad sammen, og de kan få hjælp til hverdagens udfordringer. Med donationen kan værestedet arrangere en fælles sommerhustur for 20 personer, som skal styrke fællesskabet og give gode oplevelser, der kan bidrage til at højne brugernes livskvalitet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
41.800 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan forankre de fælles oplevelser og de grænserne som enkelte brugere har overskredet vil de kunne bære med sig videre, men selve sommerhusturen er afsluttet og kan ikke forankres. Vi håber at kunne søge til lignende tur i 2024 og her vil det kræve ny økonomisk støtte for at kunne komme afsted på sommerhustur.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes i høj grad at vores mål for sommerhusturen er blevet indfriet. Vi oplevede brugerne være gode til at lære nye ting, kaste sig ud i nye udfordringer som f.eks. at bade i pool for første gang, bade i havet for første gang siden barn, lære nye spil, snakke med andre end de plejer. Alle brugerne var rigtig gode til at hjælpe til med praktiske gøremål også dem som ikke plejer at lave mad, rydde af bordet. Brugerne have alle sammen to opgaver i løbet af ugen og de deltog.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har egentlig ikke forslag til ændringer. Vi er meget tilfreds med turen, aktiviteterne og planlægningen for vores ferie med brugerne

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle