Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerhustur 2024

Værestedet Den blå Mølle (Blå Kors)

Om donationen

"Den Blå Mølle" i Kibæk er et værested for mennesker, som er ensomme, hjemløse eller som har psykiske, sociale, alkohol- eller sundhedsmæssige udfordringer. Med donationen kan værestedet arrangere en sommerhustur for i alt 20 brugere af værestedet og frivillige. Turen skal danne fællesskaber mellem deltagerne, skabe relationer og give dem gode oplevelser samt øget livskvalitet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Værestedet Den blå Mølle (Blå Kors)
Støttet beløb
46.300 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg oplever, at de som var med i sommerhuset er kommet tættere på hinanden og nogen har knyttet nye bånd. Men ikke alle vores brugere på værestedet var med i sommerhus, så ikke alle kan snakke med om oplevelserne efterfølgende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sommerhusturen levede op til forventningerne og vi har efterfølgende hørt mange positive udtalelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at finde en fælles aktivitet som alle synes er lige interessant eller også kan der være fysiske udfordringer der kan forhindre fuld deltagelse

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle