Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerhustur med fællesskaber

Blå Kors, Suensonsvej 1

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors, Suensonsvej 1
Støttet beløb
30.161 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kan være svært at vurdere effekten på langt sigt, da vi er kommet hjem fra sommerhustur for 2 uger siden. Vi oplever en umiddelbar glæde, begejstring og sammenhold - særligt med de brugere som har deltaget. Selve sommerhusturen er slut. Den kan vi som sådan ikke forankre, da den var tidsbestemt. Vi har stort ønske om at kunne få mulighed for at komme afsted igen til juni 2022 og regner med at sende ny ansøgning

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle vores forventninger blev indfriet. Vi oplevede en meget positiv stemning og stor taknemmelighed fra brugerne side om at vi kunne få lov at komme afsted. Vi oplevede brugere blomstre og tage aktiv del i det sociale liv samt praktiske opgaver. Efter vi er kommet hjem fra tur er der livlig og positiv snak om alt det gode de har oplevet. De deler billeder og oplevelser med hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes at vores valg af aktiviteter og længde af sommerhusturen var som vi ønskede det. Vi har ikke nogle forslag til ting vi skulle gøre anderledes. Der var plads til individuelle hensyn, men også mange fælles oplevelser. Gode frivillige og fleksible medarbejdere var med til, at dette kunne lykkes. Vi havde inden tiden fremlagt planer og taget imod ønsker fra brugerne.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet