Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerhustur og fællesskaber

Blå Kors Danmark

Om donationen

Værestedet Den Blå Mølle i Kibæk er et mindre værested for socialt udsatte, psykisk sårbare, ensomme og misbrugere. Med donationen kan der arrangeres en fælles sommerhustur for de 20 brugere af værestedet. Det vil for mange af dem være den eneste mulighed for at komme på ferie. Turen skal give sammenhold og gode oplevelser, som kan hjælpe til at skabe relationer og fællesskaber, som varer ved efter turen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
35.000 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det generelle billede er, at fælleskabet er blevet styrket. Vi har oplevet at nogle grupperinger er blevet mere fleksible og relationerne er blevet styrket.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været vidner til livskvalitet på den helt store klinge. Masser af grin og godt humør. Dette er det helt klare overordnede billeder, selvom enkelte brugere også er blevet udfordret mentalt eller fysisk, da de ikke er vant til at være sammen med så mange mennesker i længere tid og har brug for mere ro og hvile.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var generel stor tilfredshed med indholdet af aktiviteter og indhold. Dog er der en forskel i, hvor meget den enkelte bruger kan holde til både fysisk og mentalt. Vi tilpasser aktiviteterne til de individuelle behov i det omfang det er muligt.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår