Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr 2021

Mødrehjælpen lokalforening Århus

Om donationen

I 2021 afholder Mødrehjælpen i Aarhus en fem-dages sommerlejr ved Kaløvig for udsatte og sårbare børnefamilier. Donationen dækker udgifterne til lejeren, hvor 50 børn og forældre fra Aarhus-området skal have en sjov og aktivitetsfyldt sommerferie sammen. Familierne møder andre familier i samme situation, som de kan knytte venskaber med og bruge som støtte i hverdagen, og børnene får en god ferieoplevelse, som de ellers ikke ville have mulighed for at få.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen lokalforening Århus
Støttet beløb
150.000 kr., år 2020
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre været udfordret af corona siden i sommer, så vi har ikke kunne arrngere de aktiviteter vi ønskede. Det har derfor været svært at samle dem i mødrehjælps-regi, men som skrevet tidligere i evalueringen ved vi de har lavet private grupper, ligesom flere af dem vil få buddet igen til sommer om deltagelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var i løbende dialog med familierne undervejs i ugen, på turen hjem og efterfølgende via evaluering og familierne var meget, meget begejstrede og taknemmelige! Vi havde sammensat en gruppe der på kryds og tværs virkelig netværkede og ikke mindst havde vi fokuseret på alderen på børnene som gjorde at familierne søgte hinanden fra første minut i bussen. Vi ved de har mødtes efter hjemkomst og der blev sågar dannet et kærestetepar undervejs.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte at indlogere deltagerne på en højskole med et program der allerede lå fast og det blev en meget stor succes. Niveauet for aktiviteterne var 100% tilpasset vores børns alder og kvaliteten af aktiviteterne var over al al forventning. Vi vil ikke gøre en krumme anderledes næste år.