Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr 2022

Mødrehjælpens lokalforening Aarhus

Om donationen

Mødrehjælpens Lokalforening Aarhus inviterer hvert år sårbare familier fra Aarhus på sommerlejr. Familierne får et afbræk fra hverdagen og finder ro til at lave nye aktiviteter sammen og med andre familier. Sommerlejren giver familierne en god og fælles oplevelse med mulighed for at skabe et netværk med andre børn og voksne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpens lokalforening Aarhus
Støttet beløb
150.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det fremgår af evalueringer med familierne at der er skabt venskaber på tværs af familierne, og nogle familier har været med to år i træk. Det fregår også af evalueringerne at mange familier gerne deltager igen eller ønsker at deltage i Mødrehjælpen Århus lokalforenings aktiviteter en anden gang og modtage mail med tilbud om aktiviteter

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet for vores projekt blev i høj grad indfriet på mange parametre, især det netværksskabende og lysten til at deltage i aktiviteter sammen med andre familier. Det var især i forbindelse med de daglige aktiviteter, at der var spændende fælles udfordringer, leg og sjov. I forbindelse med fritid og fællesspisning blev vores mål ikke helt indfriet, da der viste sig at være nogle kulturelle sproglige udfordringer, som vi ikke havde imødeset, og ikke havde frivilligkræfter til at afhjælpe,

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sammensætningen af familierne kunne have været bedre, da det viste sig at en gruppe tosprogede og ikke dansktalende, ind i mellem havde svært ved at forstå almindelige normer og regler som de udspiller sig i et fællesskab på en Højskole

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start