Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet har en familieoplevelsesklub i Randers, som giver medlemsfamilierne gratis oplevelser under trygge forhold. Der er venteliste til klubben, så behovet er stort. Donationen gør det muligt at invitere familierne på en sommerlejr sammen med andre familier, som også kommer via Mødrehjælpen og byens krisecenter. Sommerlejren skal være med til at give 35-50 børn og voksne nogle gode ferieminder og sikre et positivt fællesskab med gode kammerater.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
10.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
bland de deltagende familier var der stor tilfredshed ved afslutningen af lejren, og der var allerede snak om hvor og hvornår lejren skulle ske næste år, samt stor begejstring for børnene at deltage i den kommende sæson i familieoplevelsesklubben, hvor familierne kommer på tur hver måned. Mange af familierne og de frivillige er de samme som fra oplevelsesklubben, så mange af de ting vi "plejer" med familierne viser at gode vaner er ved at være indgroede.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejren i år blev meget succesfuld og alle børnene havde haft en god uge. Idet vores lejr inkluderede hele familier, så fik børnene en kvalitetstid med deres forældre, hvor forældrene er frie for daglige bekymringer og kunne fokusere på at være sociale med deres egne børn samt andre familier. Alle deltog aktivt i lejren og der var plads for alle til at leje og lære.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne passede rigtig fint til målgruppen, men alting vil kunne gøres anderledes og der er et par justeringer vi har tænkt os til sommerlejren næste år. Det handler om hvilke aktiviteter, hvilke dage og hvornår på dagen samt hvor mange af aktiviteterne skal være bundne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start