Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr for udsatte børn

Lokalforeningen Red Barnet Randers

Om donationen

I Randers er der mange belastede familier og mange udsatte børn. Formålet med dette projekt er således at tilbyde nogle af de udsatte familier en sommerlejr under trygge forhold. Lejren kan medvirke til at sikre et positivt fællesskab med gode kammerater. Én lille uge kan ikke rette op på alt, men der kan måske etableres et nyt mønster, som familierne selv kan bygge videre på.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Lokalforeningen Red Barnet Randers
Støttet beløb
10.000 kr., år 2016
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
EFTER NU AT HAVE GENNEMFØRT SOMMERLEJR I 2 ÅR ER DER ALLEREDE GODE ERFARINGER, SOM ER UDMUNDET I ET ”LEJR-KONCEPT” – MÅDEN VI VIL DRIVE VORES LEJR PÅ. DETTE KONCEPT VIRKER GODT FOR BÅDE FAMILIERNE, DE FRIVILLIGE OG ØKONOMIEN OG ER MED TIL AT SIKRE LEJRENS GENTAGELSE I DE KOMMENDE ÅR.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
ET AF DE STØRSTE MÅL VAR STYRKELSE AF FÆLLESSKABET OG DEN ENKELTE DER I. BÅDE BØRN OG FORÆLDRE DELTOG AKTIVT I LEJRENS AKTIVITETER OG FIK SAMMEN MED DE FRIVILLIGE SKABT EN LEJR MED PLADS TIL SAMMEN AT HYGGE, VÆRE TRYGGE, LEGE OG LÆRE.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
VORES AKTIVITETER PASSEDE RIGTIG GODT TIL MÅLGRUPPEN, MEN ALTING VIL KUNNE GØRES ANDERLEDES OG DER ER ENKELTE JUSTERINGER, VI OVERVEJER AT LAVE TIL LEJREN I 2017. DE HANDLER MEST OM HVILKE AKTIVITETER, HVILKE DAGE OG HVORNÅR PÅ DAGEN OG HVOR MANGE AKTIVITETER SKAL VÆRE ””BUNDNE”

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet