Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr i Fredericia

Red Barnet, Fredericia afd

Om donationen

Omkring 10 pct. af alle børn i Danmark får ikke mulighed for at komme på sommerferie på grund af familiens sparsomme økonomi eller forældrenes manglende overskud. Red Barnets lokalforening i Fredericia samarbejder derfor med kommunen om at tilbyde børn fra familier med manglende ressourcer en tur på sommerlejr. På lejren er der leg, spil, snak og kreative aktiviteter, og der er mulighed for at finde nye venner. Efter lejren inviteres børnene til at deltage i aktiviteter hos Red Barnet. Med donationen kan 24 børn komme på sommerlejr i 2023 og få gode oplevelser, ferieminder og forhåbentligt nye relationer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet, Fredericia afd
Støttet beløb
50.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette er lykkedes virkelig fint for os, idet 20 ud af de 24 deltagere også deltager i vores Familieklub, som mødes en gang om måneden til mange forskellige aktiviteter - alle med det formål at give børnene oplevelser, der ækvivalerer med de aktiviteter, som deres skolekammerater oplever i løbet af et år. Aktiviteterne er meget forskellige; nogle er store (eks.: Horsens Middelalderfestival) og nogle er små (tur til stranden med badetøj, saft og chokoladekiks). Der er stor opbakning hertil.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde 24 deltagere i alderen 7 - 12 år, og på vores evaluering med børnene kan vi se, at deres tilbagemeldinger er SÅ positive. De melder tilbage, at de har mødt nærværende voksne, som skabte sjove og trygge rammer for deres ophold - væk fra hjemmet og forældrene. Flere fremhæver, at de har fået nye venner og samtidig fortællr de os, de har fået nye værktøjer til at 'tale med nye' . 21 børn ud af 24 deltagere melder tilbage, at de meget gerne vil deltage igen til næste år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den gruppe, som stod bag aktiviteterne, havde gjort sig mange og gode overvejelser over aktiviteterne i forhold til målsætningen for vores sommerlejr 2023. Rigtig, rigtig mange var velvalgte og 'lige i øjet' set med børnenes øjne. Der var dog også et par aktiviteter, som var skudt lidt ved siden af set i lyset af de børn, som deltog på lejren. Med det mener vi, at de nævnte aktiviteter nok må siges at have været for 'vilde og voldsomme' for en gruppe af deltagerne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start