Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr med naturen i fokus

Red Barnets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn

Om donationen

Red Barnet Faaborg-Midtfyn vil med denne donation tilbyde to forskellige sommerferietilbud i 2021 til to forskellige målgrupper. Det ene er en sommerlejr for socialt udsatte familier i foreningens familieoplevelsesklub, der tæller 50 personer. Det andet er en sommerlejr, der skal foregå på sejlskibet Fylla og tilbydes 22 unge i alderen 10-18 år. På begge ferielejre vil der være et særligt fokus på at skabe trygge og inkluderende rammer, der styrker trivslen, netværket og samarbejdet deltagerne imellem.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn
Støttet beløb
64.200 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familielejren var deltagere fra Familieoplevelsesklubben og de mødes på endagsture 6 - 8 gange om året.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft 2 forskellige sommerlejre på denne donation, Familielejren på Degnetoften i 2021 og Sommertogtet med Fylla i 2022. På begge lejre har deltagerne fået oplevelser, de ellers ikke ville få. På begge lejre har deltagerne indgået i et trygt og givende fællesskab og har dannet relationer og netværk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan altid gøre noget anderledes, men generelt finder vi, at de valgte aktiviteter understøttede vores mål.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start