Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr, Red Barnet Holbæk

Red Barnet, Holbæk Lokalforening

Om donationen

Red Barnet Holbæk afholder sommerlejre og efterårslejre for udsatte børn og deres familier fra Holbæk Kommune. Familierne har ikke mulighed for selv at tage på ferie pga. økonomisk, social eller kulturel fattigdom. Med donationen kan Red Barnet Holbæk holde sommerlejr i 2023 for ca. 30 børn og unge samt 20 forældre og fem-seks frivillige. Ferielejren skal give familierne et pusterum fra hverdagen samt nogle gode oplevelser og nye bekendtskaber. Der vil være en masse forskellige aktiviteter som fx madlavning og fællesspisning, morgen- og aftensamling, fællessang og lejrbål.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet, Holbæk Lokalforening
Støttet beløb
35.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle familier der deltog i sommerlejren er medlem af Red Barnet Lokalforening Holbæks Familieoplevelsesklub, hvor de sammen med de frivillige fra lejren deltager i månedlige aktiviteter, holder fast i de gode relationer og fællesskaber og opnår gode oplevelser sammen. Der er stor opbakning til arrangementerne. Erfaringerne fra sommerlejren samt evalueringerne fra både familier og frivillige vil indgå i tilrettelæggelsen af kommende arrangementer for familierne og sommerlejren i 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Red Barnet Holbæk/Odsherred Lokalforening afholdt sommerlejr 18.-21. juli 2023 på Hovborglejren på nordspidsen af Langeland. Der deltog: 35 børn, 19 voksne og 8 frivillige. I alt 62 personer. Der var gang i den lige fra start, og alle uden undtagelse havde 3 fantastiske døgn på skønne Langeland. Alle børn og voksne fik en tiltrængt ferie væk fra hverdagen med en række oplevelser sammen og med de frivillige, som de ellers ikke ville have fået. Alle nød godt af selskabet og fik nye venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på sommerlejren fra både familierne og de frivillige. Der var stor opbakning til de planlagte aktiviteter og indslag. De frivillige havde arrangeret en række aktiviteter bl.a. stjerneløb i lokalområdet. Der var også tid til kreativt samvær og udfoldelse, hvor der blev lavet tegninger, armbånd, stenmaling og meget andet. Der blev også spillet fodboldkampe mv. Derudover var der en række indslag og underholdning bl.a. optrådte en bugtaler.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet