Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommertur

Demens Cafeens Venner

Om donationen

Demens Caféens Venner i Aarhus skaber sociale netværk, trygge rammer og gode oplevelser for demensramte og deres pårørende. Med donationen kan Demens Caféens Venner arrangere en fem-dages sommertur med bus til Bremen, hvor de får nogle fælles oplevelser og et pusterum fra hverdagen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Demens Cafeens Venner
Støttet beløb
25.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen i år var ferieturen en stor succes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev udtrykt stor glæde fra både demente og pårørende. Turen gav både oplevelser og afslapning. Da alle er ligestillede er der ingen der behøver at være på hele tiden. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes der var taget højde for deltagernes behov.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår