Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sorggrupper på Bornholm

LevVel

Om donationen

Børn, der har haft død og sorg tæt inde på livet, kan have svært ved at tale om deres oplevelser med andre, hvilket kan skabe en følelse af ensomhed og forskellighed fra andre børn. Sorggrupper er en måde at normalisere sorg for børn og kan give dem et fællesskab, hvor de kan tale om deres følelser. På nuværende tidspunkt findes der ikke et tilbud om sorggrupper på Bornholm. I stedet får sorgramte børn tilbuddet om deltagelse i grupper i København, hvilket kræver mere overskud, end familien ofte har. Med denne donation ønsker LevVel at tilbyde samtalegrupper for sorgramte børn på Bornholm. Grupperne varetages af en pædagog og en sygeplejerske, der har erfaring med arbejdet med sorg.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
LevVel
Støttet beløb
125.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sorggruppe forløb i nærmiljøet har skabt tillid hos det enkelte barn/unge men også hos forældrene. Nogle af børnene/de unge har i sorggruppe forløbet fundet tryghed hos hinanden, som de også har benyttet udenfor sorggruppen. Vi har haft flere samtaler med skoler og socialrådgivere og videregivet den viden vi har fået bl.a. via vores sorgrådgiver uddannelse. således at de mennesker der er omkring børnene og de unge i hverdagen også har fået en forståelse for den sorg børnene og de unge bærer rundt på. Vi oplevede en forståelse for vigtigheden i at børn og unge i denne situation får tilbudt sorggrupper, og der har også været vist lokal politisk interesse for projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem sorggruppe forløbene afholdt i 2018 og 2019 oplevet behovet hos børnene/de unge om at tale om sorgen og den afdøde. Børnene og de unge blev fortrolige i samtalen omkring sorg og det sorgfyldte i at miste. De tilkendegav vigtigheden i at få mulighed for tale med andre i samme situation, og andre som kunne sætte sig ind i de følelser de alle går med. Undervejs i sorggruppe forløbene så vi at flere at børnene/de unge oplevede en naturlig glæde ved deres hverdag igen. De havde færre fraværsdage i skolen og flere følte sig bedre tilpas med kammeraterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål har vist sig at være det helt rigtige for sorggruppe forløbene. Vi har gjort brug af forplejning under sorggruppeforløbet såsom boller, kage og frugt. Der har været mulighed for at kunne tegne, male og bruge perleplader i forbindelse med sorggruppe forløbet. Kigge i ”mindebøger” og flere af børnene/de unge har også ønsket at skrive i bøgerne undervejs i gruppeforløbene. Det har været anvendeligt at benytte samtale/billed kort, og særligt i begyndelsen af forløbet, da det har været nyt for flere af børnene/de unge at tale om sorgen, minder og savn. Denne metode har været en stor hjælp for disse. Samtidig har vi kunne tilbyde dem gåture med mulighed for at kunne købe is eller lign. samt et besøg på restaurant. Vi så at der i disse interaktioner opstår tryghed og samhørighed som også er yderst vigtige i forhold til at rumme sorggruppeforløbet. Her kunne de slippe sorgen for en stund og hygge sig med børn og unge med samme baggrund.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start