Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sorggrupper til børn og unge

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner

Om donationen

Foreningen Børn og Sorg Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er drevet af frivillige og målrettet børn og unge i alderen 10-17 år, som har mistet en forælder eller søskende. Denne donation går til foreningens tilbud om sorggrupper, der har til formål at støtte, rådgive og give børnene redskaber til at komme igennem tabet af det nære familiemedlem. I en sorggruppe mødes de unge hver 14. dag, hvor de spiser sammen og taler om, hvordan de har det, og hvad der ellers ligger dem på sinde. Forløbet indbefatter derudover bl.a. besøg hos familien inden opstart i gruppen, oplæg om sorg i børnenes skoleklasser samt weekend- og fællesture.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Leder Lis Nielsen er løbende i kontakt med samarbejdspartnerene, især lærere, pædagoger og sundhedsplejersker. Der ud over er der et godt samarbejde med de praktiserende læger, præster og hjemmeplejen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Når de unge stopper i sorggruppen, giver de bl.a. udtryk for, at de her har fået hjælp til at sætte ord på de forskellige følelser de har måttet have haft. Det har for dem været en stor hjælp, at møde andre i samme situation. De giver ligeledes udtryk for at de nu har deres kære (afdøde) med på en mere håndterbar måde videre i livet. Når leder Lis Nielsen afholder gensynsdage for tidligere medlemmer, giver de udtryk for, at de ikke ved hvor i livet de havde stået, hvis ikke de havde fået hjælp via sorggruppen og at de føler at de fortsat er rustet til at sætte ord på følelserne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indenfor tidrammen der er til rådighed, har prioriteringen været tilfredsstillende.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet