Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spejdere med lederkompetencer

KFUM Spejderne Glumsø Gruppe

Om donationen

Donationen går til en del af et forløb for seniorspejdere, der skal gøre dem til bedre spejderledere og fastholde dem i spejderfællesskabet. De skal tilegne sig kompetencer gennem kurser og gennem planlægning af aktiviteter og ture i ind- og udland. Det ventes, at ca. 20 spejdere vil deltage i forløbet, der strækker sig over tre år.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
KFUM Spejderne Glumsø Gruppe
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etableringen af partnerskaber og vensskabsgrupper har været enormt svært da vi i mere end 3 år af de 4 ikke har kunnet planlægge at mødes/mødes rigtigt med andre internationalt grundet covid. Det betyder at vi pt har etableret forbindelser med 1 engelsk gruppe samt 2 danske grupper, som er gode og dybe gensidige venskaber. Det betyder også at andre er meget overfladiske og at vi ikke kan regne med at disse holder og kan forankre projektet så godt som det var planlagt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været en enorm success i forhold til at motivere og engagere de unge spejdere. Spejderne har fået et meningsfyldt fællesskab, hvor de dels nyder at komme dels lærer og tilegner sig lederkompetencer samt er rollemodeller. Dette ses ved at vores store spejdere ikke stopper i fællesskaberne når de bliver teenagere, men bliver. De bliver enddog efter at de er blevet aldersmæssigt "for gamle til gruppen". Her påtager de sig lederansvar dels for vores gruppe men også i andre sammehænge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi måtte ændre en del at turene og placeringen af andre ture grundet covid. Vi har været på ture svarende til de planlagte og haft en masse gode erfaringer deraf. Det har været enormt vigtigt i forbindelse med etableringen af fællesskabet of tilegnelsen af lederkompetencer. Der hvor vi gerne ville have gjort mere var i forbindelse med etableringen af venskabsgrupper hvor vi gensidigt kunne hjælpe hinanden og derved sænke udgifterne fremadrettet. Det kunne vi ikke grundet (covid).

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start