Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spil for Livet

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal forebygge, at unge ender i spilafhængighed, og hjælpe dem, som allerede har et problematisk forhold til spil. Tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at 31.600 unge mellem 12 og 17 år har en risikabel spilleadfærd, og at mange af dem har en lavere livstilfredshed og føler sig ensomme eller deprimerede. Med donationen har forskerne derfor udviklet den digitale lærings- og vidensplatform Spilforlivet.dk med kortfilm, interviews og andet materiale, som giver de besøgende viden om ludomani og mulighed for at analysere deres egne spillevaner og søge hjælp, hvis de har behov for det. Den digitale platform suppleres af en landsdækkende dialogrejse, som tilbydes gratis til skoler og ungdomsuddannelser, så emnet kan indgå i undervisningen. Indsatsen skal skabe opmærksomhed omkring, at de unge ikke er alene med deres spilafhængighed, og at der er hjælp at hente til at komme ud af det.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
321.500 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er allerede landet en bevilling som sikrer at projektets dialogrejse fortsættes. Samtidig udvides platformen i starten af 2024 med et modul målrettet pårørende. Der er ligeledes modtaget yderligere midler til markedsføring af platformen så vi forventer at endnu flere unge vil besøge platformen i de kommende år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Platformen er i sig selv succesfuld, den kvalitative feedback har været positiv. Det har dog vist sig at være for ambitiøst, at 50.000 unge besøgte platformen på et år. Vi har gjort hvad vi kunne indenfor rammerne af projektets økonomi, men har ikke fået den ønskede effekt af den digitale kampagne vi afviklede i foråret 2023. Spil For Livet fortsætter de kommende år med en bevilling fra sunhedsministeriet, og vi mener at projektet overordnet set kan betragtes som en succes.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have ansøgt flere midler til markedsføringen af platformen, da det klart har været akilleshælen for projektet. Vi kunne også have promoveret platformen mere i forbindelse med projektets dialogrejse hvor der var filmvisning og oplæg ude på skolerne, dette kommer vi til at gøre fremadrettet når projektet fortsættes i 2023-2024.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet