Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spil til spiseforstyrrede

Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk Afdeling Odense.

Om donationen

Denne donation går til udvikling af et spil i form af en app rettet mod personer med spiseforstyrrelser. Spillet hedder Maze Out og er tænkt som et supplement til den almindelige behandling. Spil har den fordel, at det forbindes med noget normalt, og patienterne får mulighed for at udforske deres tilstand på en skånsom og legende måde. Gennem spillet får de og deres pårørende indblik i deres situation og konsekvenserne af deres handlinger. I spillet bliver man præsenteret for en række udfordringer, hvor fejl og succeser bliver tydelige. Undervejs i spillet skal man erkende mønstre og træffe valg, der fører en ud af sygdommen. For de fleste, der lider af en spiseforstyrrelse, er sygdommen en stor del af deres liv. Det gør det svært for dem at give slip på symptomerne, selv om de gerne vil.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk Afdeling Odense.
Støttet beløb
1.384.410 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev forankret i lokalpsykiatrien Odense og udbredt til indlagte pt. Planen er at udbrede brug af spillet til resten af regionen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patienterne har oplevet spilet som meningsgivende, og at de har følt sig spejlet og anerkendt gennem spillet. Igennem spillet har patienterne fået et rum til refleksion, som strækker sig over det terapeutiske rum og kan bruges i hverdagen, den blev brugt som et sted hvor patienterne kunne øve nye handlingsmuligheder i forhold til håndteringen af deres lidelse. Der bred enighed blandt patienterne om, at spillet gav mulighed for at få indsigt ift dem selv og til deres pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Workshops var meget givende og produktive. Men vi var meget forhindret af restriktioner grundet COVID-19 både ift hyppigheden af møder og nogle af workshops skulle holdes via video, hvor fysisk fremmøde er til at foretrække.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet