Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spis sammen for besøgsværter

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde

Om donationen

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde er en lokal, frivillig, social forening, der bl.a. aflaster pårørende til alvorligt syge og har en besøgstjeneste for ensomme og syge. Aflastningstjenesten vil gerne arrangere et spis-sammen arrangement i henholdsvis Esbjerg og Varde, hvor besøgsvennerne inviterer deres besøgsværter. Pårørende, som tjenesten aflaster, vil også blive inviteret med. Der vil være middag og musikunderholdning for deltagerne, som for de flestes vedkommende er ældre, der er isolerede i eget hjem eller har en demenssygdom eller andet, der gør, at de ikke overkommer så meget. Tjenesten vil efterfølgende bruge erfaringerne til at udvikle flere aktiviteter, der kan være mere selvkørende, fx at nogle mødes jævnligt i mindre grupper, så de får mere socialt samvær.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Støttet beløb
35.200 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lige afholdt det torsdag den 27.4. i Esbjerg og den 28.4. fredag i Varde, så vi har ikke arbejdet med det endnu. Dog er det så stor en oplevelse at vi vil arbejde videre med det på et cafémøde for frivillige senere på året.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var absolut en god oplevelse for alle at der blev gjort noget ud af dem. Musik og sang gjorde at de var enige om at næste gang ville de danse. Der var stor opbakning til arrangementet, der var dog der ikke kunne komme på grund af helbredet og ikke ønskede at komme ud. De steder hvor besøgsvennen var på arbejde i tidsrummet, fik de tilbuddet om at en anden frivillig deltog sammen med dem, der var en der ikke kunne den dag og en anden blev syg på dagen, desværre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er den rette aktivitet, men den kan udbygges med at dem der ikke kan komme ud eller hvor det er en udfordring, kunne det være muligt at besøgsvennen kommer med mad og kage og de spiste sammen hjemme. Men kun for dem der ikke kan komme ud, da det er det store fællesskab der giver meget.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår