Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spisestuen

Brøndby Strand Kirke

Om donationen

Brøndby Strand Kirke har hver anden tirsdag et tilbud om fællesspisning, hvor 30-40 personer deltager, hvilket ofte er udsatte eller ensomme borgere. Tilbuddet er åbent for alle, der har lyst til at deltage, og der er ingen brugerbetaling. Gennem tilbuddet lærer deltagerne andre fra lokalområdet at kende. Donationen går til indkøb af madvarer i 2019.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Brøndby Strand Kirke
Støttet beløb
10.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder hele tid på at skaffe penge til projektet. Sidst på året 2020 får vi et nyt køkken. Vi vil så forsøge at finde frivillige og midler til at udvide projektet Vores drøm er at lave Spisestue en gang om ugen. Samt at skaffe frivillige og midler til at afholde juleaften i Spisestuen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fællesskabet er blevet styrket mellem de brugere der benytter sig af spisestuen. Det er socialt udsatte, hjemløse, ensomme, pensionister, enlige, men også mennesker med masser af overskud og energi. De forskellige brugere taler samme, interesserer sig for hinanden, ikke bare i spisestuens lokaler, men også når de møder hinanden i nærområdet. Mange bliver siddende efter maden og hygger sig i hinandens selskab. Dem der yder frivilligt arbejde i køkkenet, bliver i den grad annerkendt af de andre. Inden vi siger værsgo, fortæller vi altid hvem der har været med til at lave maden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej det tror jeg ikke. Der kommer hele tiden nye til, og alle er meget glade og tilfredse.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende