Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Springbrættet til mere cykling

Brønderslev kommune

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Brønderslev kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er udpeget to medarbejdere, der har fået en tovholderfunktion omkring cyklen. Det sikrer dels at den bliver brugt, men også at den bliver benyttet korrekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen har allerede været en stor gevinst på Springbrættet, hvor flere forskellige borgere er med på cykelture i løbet af ugen. Vi arbejder fortsat på at inddrage frivillige fra Det Blå Hus og eksternt. Denne proces forventes at påbegynde i 2024.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Anskaffelse af cyklen har været essentiel for at projektet skulle lykkes. I første omgang, er det dog i højere grad personalet fra Springbrættet, der har faciliterede cykelture. Da cyklen hidtil er blevet mest benyttet af borgere med de største fysiske og kognitive udfordringer, har det også vanskeliggjort rekrutteringen af frivillige, da disse borgere næsten kræver 1-1 kontakt.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv