Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stærke familiefællesskaber

Rødovre Kommune

Om donationen

Børne- og familieafdelingen i Rødovre Kommune vil gøre en tidlig indsats for at bekæmpe negativ social arv samt forebygge kriminalitet og andre sociale problemstillinger. I dette projekt skal en medarbejder, kaldet brobygger, udvikle og tilbyde kursusforløb, der sætter fokus på følelserne hos unge og deres forældre, der har brug for at få en ny og mere hensigtsmæssig relation og kommunikationsform. Målet med projektet er samtidig at gøre forældrene i stand til at tage et større ansvar. Projektet indgår i samarbejde med skoler og daginstitutioner. Indsatsen består blandt andet af kursusforløb for unge og deres forældre, workshops og en netværksgruppe for forældre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Rødovre Kommune
Støttet beløb
239.650 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er foreløbigt lykkes at finde opbakning til at køre runde 2 af Stærke familie fællesskaber, men desværre har tilslutningen af familier være lav. Dette grundet forskellige udfordringer i de enkelte familier. Da flere er uddannet i kompasmetoden, bliver metoden brugt i sparringsforløb med flere familier. Der er endvidere givet tilsagn til at forløbet kan genoptages ved behov.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet Corona gik vi fra 12 til 3 tilmeldte familier. Vi gennemførte forløbet med de 3 tilmeldte familier, hvormed forudsætningerne for at gennemføre projektet og vurdere virkningerne ændrede sig væsentligt. Vi kan dog konstatere ingen af de 4 involverede unge (der alle tidligere havde begået kriminalitet) har haft ny kontakt med politiet og 1 af de unge er startet på en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Større vægt på at profilere og sikre opbakning til projektet gennem fx temaaftener, hvor familierne præsenteres for metoden og redskaberne. Konkret relevante samarbejdspartnere der kan medvirke til at rekruttere familier. Det er svært at svare på da corona gjorde sit indtog, hvilket besværliggjorde at fastholde de tilmeldte familier, da det gik 6 måneder fra de havde tilmeldt sig til vi kunne starte op igen. Mange af familiernes situationer havde ændret sig i løbet af corona.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start