Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Startpakker samt renovering

Betesda Rehabilitering

Om donationen

Betesda Rehabilitering i Kibæk er et rehabiliteringscenter, der gennem socialpædagogisk behandling støtter og hjælper stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og personer med misbrugsrelateret dobbelt diagnose. Et liv i misbrug udmønter sig ofte i økonomiske og sociale ruiner. Formålet med projektet er derfor at udvikle en startpakke, der skal sikre sociale fællesskaber beboere og pårørende imellem. Foruden støtte til startpakker ønsker Betesda Rehabilitering midler til renovering af deres familie- og kvindeafdeling. Betesda Rehabilitering har opnået enestående resultater i at give deres beboere et nyt liv. To år efter afsluttet behandling lever 31 pct. uden misbrug. Målet er derfor at bidrage til et økonomisk og personligt skub fremad for beboerne, der kan sikre dem muligheden for at indgå i positive og sociale fællesskaber fremover.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Betesda Rehabilitering
Støttet beløb
45.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Støtten fra Trygfonden er gået ubeskåret til beboerne. Dog har midlerne været distribueret gennem Betesda til de udgifter som har været relevante i forhold til øremærkningen af midlerne. Støtten har givet muligheder for indkøb af tøj og andre fornødenheder som ellers ville have været svære at finansiere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beboere har fået nyt tøj, bla. vinterjakker og støvler. Der har været sommerhusture hvor en beboer havde sine 2 børn med, ligesom en del af midlerne er brugt til rejsebilletter til at besøge familie. En lille del af midlerne er brugt til rengøring af lejemål for at få "afsluttet" på en god måde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vi endnu ikke evalueret på