Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stille fællesskaber

SIND

Om donationen

Mange psykisk sårbare voksne har ikke overskud til at deltage i fællesskaber, hvor det forventes, at man kan rumme mange mennesker. Med donationen kan SIND Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling tilbyde stillefællesskaber for otte psykisk sårbare voksne, hvor der skabes et stille rum, hvor deltagerne kan fordybe sig med en aktivitet. De kan også deltage på et skrivekursus, hvor deltagerne i ro kan få undervisning og inspiration til at arbejde med deres egne tekster. Det skal udvide deltagernes comfort-zone og give dem mod på at deltage i andre af SINDs faste aktiviteter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND
Støttet beløb
54.900 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har to frivillige der gerne vil fortsætte med at fører gruppen videre, og en fast gruppe på 6 - 10 personer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en nu en gruppe på ca. 6 personer, der kommer en gang om ugen, og man kan mærke på dem, at det er et fællesskab de sætter pris på. Nogle er alene og har ikke noget netværk, så det at mødes med andre, hvor fokus ikke er på at man skal præstere eller snakke er vigtigt for dem. Det er ikke lykkedes at få dem til at deltage i andre SIND aktiviteter. De har ikke overskuddet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var ikke stemning for at starte med mindfulnessøvelser, da folk kom drypvis. Men alle startede med at få en kop kaffe og faldt langsomt ind i "rummet". Vi kunne med fordel have tilbudt flere aktiviteter end vi gjorde. Evt. få en underviser ud i FIMO ler eller pileflet. Skrivekurset med underviser var utrolig godt, men fint at det kun var en kort overgang, så man også kunne være fri til at lave andet

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle