Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stjernelejren og Lejr Opturen

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

For udsatte børn er sommerferie ikke altid en selvfølge. Ungdommens Røde Kors arrangerer således to lejre, Stjernelejren og Lejr Opturen, der har til formål at give udsatte børn i alderen 7-13 år positive oplevelser. Lejraktiviteterne spænder over teater, sang og kreative påfund til mad over bål, morgengymnastik og temadage som fx piratdage eller astronautdag. Formålet med denne donation er således at støtte med midler til transport i forbindelse med udflugter, entre, materialer til aktiviteter og forplejning. Målet er at give børnene et afbræk fra en ofte hård hverdag derhjemme.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi udsender i efteråret en fotobog til børn og forældre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har dels indfriet målet med at skabe en uges feriepause, men samtidig har vi også arbejdet målrettet med at sikre børnenes tiltro til egne kompetencer. Børnene har både været aktive medskabere i forbindelse med eksempelvis bygning af sæbekassebiler, slagtning af dådyr, bygning af bål, gennemførelse af udeovernatning etc. og vi har været meget imponerede over hvor godt de har taget imod det. Vi har også set, at børn med meget smalle sociale kompetencer har fået disse udvidet og, at de har fået stiftet nye bekendtskaber. Grunden til, at vi ikke skriver 'I HØJ GRAD' ved indfrielse er, at vi nok har haft lidt for lave forventninger til hvad børnene har mod på at gennemføre og at vi derfor ikke har udnyttet deres fulde potentiale. Dette betyder også, at vi sætter ambitionen endnu højere næste år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skal som nævnt være endnu mere ambitiøse på de unges vegne. Konkret har vi på vores evaluering for Lejr Opturen den 12. august besluttet at ændre organiseringen af vores aktiviteter så vi i højere grad sikrer skabende og ikke underholdende aktiviteter og så vi muliggør større bygge- og skabelsesprojekter, strækker sig over flere dage og som børnene kan fordybe sig i efter ønske og talent. Evalueringen for Stjernelejren gennemføres i efteråret.