Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stjernestund for krop og sjæl

Kerteminde Kommune

Om donationen

Livet med en demenssygdom leder ofte til inaktivitet, ensomhed og isolation. På Demenscenter Aktivhuset i Kerteminde Kommune tilbydes demente demenstræning og et socialt fællesskab. For at kunne dække alles behov for social interaktion, fysisk aktivitet og kognitiv stimulation, dækker donationen en omiVista Mobii Pro, der er en interaktiv projektor, som Demenscenter Aktivhuset tidligere har afprøvet med succes. Projektoren giver mulighed for, at både demente og pårørende kan skabe fælles positive oplevelser ved at træne motoriske færdigheder og kognitive evner, som øger fysisk aktivitet og hukommelse hos den demente.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kerteminde Kommune
Støttet beløb
98.500 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Demensdagcentret har været gennem en positiv udvikling gennem det sidste år og personalet er blevet gode til at planlægge aktiviteter efter, hvilke borgere der kommer de enkelte dage. Der er derfor ikke noget fast ugeprogram, men Omivista er altid en del af ’værktøjskassen’ i forhold til de aktiviteter, der bliver tilbudt. Nyhedsmail med cases – vi har i stedet haft det med på vores torsdagsmøder og personalemøder. Se evaluering for mere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I den vedhæftede evaluering har vi beskrevet nogle af de gode oplevelser vi har haft med Omivista Mobii Pro. Ganske kort så oplever vi at det er en aktivitet, som alle borgere kan deltage i på deres niveau. De får brug både krop og hoved samt styrket de sociale relationer. Vi har i en periode været udfordret bl.a. pga. omplacering grundet skimmelsvamp i 4 måneder, og at vi har skulle dele rummene med seniorerne i huset. Vi har nu fået mere plads, hvilket er nødvendigt når f.eks. børnene er her.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været udfordret af Covid-19, men synes vi er kommet godt i mål på trods samt takket være mulighed for at udskyde afslutningen af projektet. Vi ville gerne have haft flere pårørende ind, men vi har lagt en plan for hvordan vi kan arbejde videre med dette. Til juni har vi et arrangement hvor pårørende er inviteret med. Her vil vi igen have Omivista med som en aktivitet samt tilbyde de pårørende at komme en anden dag, hvor de vil få mulighed for at prøve den sammen. Se evaluering for mere.