Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støt en konfirmand

Cafe Finns Paraply, KFUM's sociale arbejde

Om donationen

Cafe Finns Paraply er en social cafe under KFUM’s sociale arbejde, som sammen med den socialøkonomiske virksomhed Korn180 de sidste to år har afholdt konfirmation for unge fra udsatte familier. Projektet er målrettet familier, der er udsatte økonomisk og psykisk. Der er tale om familier på overførselsindkomst med tilknytning til mindst en kommunal støttekontaktperson. De børn/unge, der vil modtage en konfirmationspakke, kan have problemer af social eller skolerelateret karakter. Ved at give de unge en konfirmation og en minderig dag, der ligner de øvrige venners, har de større chance for at være en del af fællesskabet og kan fortælle om deres gode dag. Samtidig er projektet også en mulighed for, at trængte forældre kan give deres børn en mindeværdig dag, og dermed give dem en god selvfølelse som forælder.I samarbejde med Familierådgivningen, Socialpsykiatrien i Esbjerg og byens præster udvælges 6 unge, der skal tilbydes en konfirmationsfest med støtte fra TrygFonden.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Cafe Finns Paraply, KFUM's sociale arbejde
Støttet beløb
40.500 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre ikke midler selv til at skabe disse konfirmationsfester. Jeg har haft henvendt mig til Esbjerg kommune, om vi kan søge ekstra §18 midler til afholdelse, hvilket de afviser. Vi har dog en lokal fond, der yder en særlig indsats til børn og unge i Esbjerg, der har opfordret mig til at søge hos dem til næste år. Men jeg anser det ikke for fast forankret, når vi skal søge midler hvert år. De firmaer i Esbjerg, der bakker op økonomisk om projektet er til gengæld meget fast forankret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt 6 konfirmationer, samt hjulpet 2 familier ud over det. En med et gavekort på 2000kr. til tøj til konfirmation og Blå mandag - en anden familie har vi betalt for drikke varer til deres fest. Vi kunne hjælpe med gavekort til tøj, da en konfirmand var anbragt udenfor hjemmet og derfor fik penge til tøj gennem kommunen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have ønsket, at festerne var spredt over flere dage. En weekend afholdt vi 4 fester med hjælp fra festsal og en kirkelig organisation. Ellers var alle fester gode, glade og taknemmelige forældre og konfirmander, god mad, flot pyntet, pænt hår, gode oplevelser med at blive hentet på motorcykel. Fantastiske frivillige.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start