Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte i sociale fællesskaber

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshærs Børnecafé på Bornholm tilbyder fællesskab og støtte til udsatte børn og unge samt deres familier gennem aktiviteter og samvær. Med donationen kan caféen køre videre med bl.a. café for de større børn efter skole og kreativt værksted samt brætspil, computerspil, læsning og fri leg. En gang om måneden er der fællesspisning med børn og familier, og der er udflugter og lejrture. Caféen skal give børnene nærvær, opmærksomhed og oplevelser, som de ellers ikke ville have mulighed for at få.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
252.600 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dét at Børnecaféen kunne fortsætte i 2023 - og nu også i 2024 - har gjort, at vi kan tilbyde et meget mere stabilt tilbud i trygge og forudsigelige rammer, som flere og flere vil gøre brug for. Vi er nu kendte ansigter i Bornholms Børnealliance under Bornholms Regionskommune og har gode kontakter hos forskellige instanser, som forhåbentlig er med til at gøre Børnecaféen levedygtig og fast integreret i civilsamfundsindsatsen for sårbare børn og unge på Bornholm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever en stærk fællesskabsfølelse hos de børn og unge som kommer i Børnecaféen. Der er dannet gode relationer på tværs af familier og kulturer samt en tryg og tillidsfuld relation til personalet i Børnecaféen via vores aktiviteter både i og udenfor Børnecaféen. På baggrund af dette har vi oplevet, at flere børn og unge har deltaget i fællesaktiviteter sammen med Børnecaféen og i egen fritid, som de ellers har været tilbageholdende med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet skabt et rigtig godt fællesskab i Børnecaféen og klubben for de større børn, som vi vil blive ved med at arbejde videre på. Vi har lært, at det er svært for flere af de tilknyttede børnefamilier med tilmeldelse til og fastholdelse af en fritidsaktivitet . Vi vil derfor forsøge at bidrage med flere aktive fællesture, både store som små, hvor de bliver introduceret for andre fællesskabende aktiviteter - både for børn, unge og hele familien.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start