Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte til førstehjælpskursus

DTU/Polyteknisk Forening

Om donationen

Polyteknisk Forening på DTU pålægger hvert år samtlige rusvejledere at modtage undervisning i førstehjælp forud for rusturene. Donationen fra TrygFonden skal gå til førstehjælpsuddannelse for 200 rusvejledere. Der deltager ca. 2000 studerende i rusturerne årligt.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
DTU/Polyteknisk Forening
Støttet beløb
60.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var mødepligt, så alle skule møde op.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i år endnu engang afholdt 11 førsthjælpskurser for DTU's vektorer der skulle tage imod de nye studerende. Dette har givet vektorene en tryghed, da de vidste hvad de skulle gøre, hvis nogle kom galt afsted på rusturen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har overvejet at lave et udvidet førstehjælpskursus for en vektor per rustur, således at denne vektor kunne genopfriske de andre vektores undervisning tættere på rusuirene.