Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte til gravide kvinder fra etniske minoriteter - lodtrækning

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Om donationen

Danmark har den globalt set laveste forekomst af dødsfødsler og meget få børn med dårlig sundhedstilstand ved fødslen. Men der er social og etnisk ulighed på dette område, og kvinder fra etniske minoriteter har væsentligt dårligere resultater. Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet vil derfor i et lodtrækningsstudie afprøve, om mere støtte og rådgivning til gravide kvinder fra etniske minoriteter vil give bedre resultater. Donationen skal bruges til informationsmaterialer om kropssignaler relateret til graviditetskomplikationer, træning af jordemødre i kulturel kompetence samt længere jordemoderkonsultationer.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Støttet beløb
4.719.112 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Danske Regioner har skrevet MAMAACT ind i deres strategi for nye familier: Godt fra start, og har stor interesse i et samarbejde om videreførelse af oplysningsmaterialer og efteruddannelse. Landets tre jordemoderuddannelser og vil gerne samarbejde om integration af MAMAACT-kurset i den prægraduate uddannelse af jordemødre. Uddannelsen i København har allerede igangsat denne proces. Vi håber, at TrygFonden vil samarbejde om de næste skridt i MAMAACT. Et MAMAACT-søsterprojekt pilotafprøves i Oslo.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er implementeret med succes på 19 af landets 20 fødeafdelinger. Implementeringsanalysen viser, at projektet stor relevans og accept både hos jordemødre og gravide kvinder. Interventionens virkningsmekanismer er aktiveret, men møder også organisatoriske udfordringer i svangreomsorgen. Den kvantitative evaluering af projektets effekt er forsinket pga. to barsler og Covid-19, men udføres i foråret 2021. Effekten på børns sundhed ved fødslen ultimo 21. Derefter er indfrielsen 10.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efteruddannelse af jordemødre og oplysningsmaterialer til de gravide kvinder er en god kombination til at fremme samarbejdet mellem disse parter. Det lykkes ikke at skaffe finansiering af mere konsultationstid, hvilket har hæmmet projektets implementering. Organisatoriske barrierer, der hæmmer jordemødrenes tid til behovsstyret kommunikation samt manglende ressourcer i kvindernes hverdagsliv, har været de største udfordringer. Vi har unik dokumentation af disse barrierer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle