Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte til motionlokale

Enghuset

Om donationen

Enghuset er et døgnbemandet botilbud for personer med psykiske lidelser. Institutionen hører under Aalborg Kommune. Med denne ansøgning søger Enghuset om støtte til at anskaffe udstyr til etablering af et fitnesscenter for stedets brugere. Der søges om delfinansiering - budgettet lyder på 131.000 kr. hvoraf Aalborg kommune bidrager med kr. 20.000. Der søges også om støtte fra A.P. Møller-Mærsk-fonden og Nordeafonden.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Enghuset
Støttet beløb
35.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stadig i opstarts fasen. med den interesse der vises er der ingen tvivl om motionslokalet bliver et aktiv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi får flere bb nysgerrige på vores motionscenter. de bb der træner regelmæssigt er rollemodeller.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej bb har valgt de redskaber der styrker hele kroppen. i og med de har fået lov, at vælge tager de ejerskab over motionslokalet.