Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte til personer med demens

Aalborg Kommune

Om donationen

For personer med demens kan det være en udfordring at deltage i fritidsaktiviteter, da de i takt med sygdommens progression får sværere ved at transportere sig selv, huske at komme afsted og pakke til aktiviteten. Det er ikke kun hårdt for den demensramte, men også for de pårørende, der er særligt udsatte for at blive nedslidte og selv kan opleve at miste muligheden for at deltage i sociale aktiviteter. Med dette projekt ønsker Videnscenter for Demens i Aalborg Kommune at uddanne frivillige til en følgeven-ordning, så de får viden om livet med demens og kan aflaste de pårørende ved at hjælpe de demensramte til fritidsaktiviteterne. Aalborg Kommune har tidligere modtaget puljemidler til afprøvning af indsatsen i 2016.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Kommune
Støttet beløb
75.000 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektets start åbnede et rådgivnings og aktivitetscenter for personer med demens (aktivmed demens). De skulle også til at finde frivillige og holde kurser, så vi gik sammen med dem (deraf besparelsen på løn til underviser, da de er betalt af et andet projekt) Ved at jeg som projekt leder hjalp dem med at planlægge undervisningen og hvilke emner der var vigtige, betyder dette at de i dette regi fortsætter kurset to gange årlige i deres regi. Der var så på kurset frit optag, alle nye frivillige fra meninghedsplejen, fra ældresagen, alzheimer foreningen og aktiv med demens blev opfordret til at deltage. Ud af dette kom der derfor både frivillige der ønskede at hjælpe på hold og hjælpe som besøgsvenner. Som projektleder arrangerede jeg så og underviste på den fælles frivilligheddag vi holdt sidst i projektet for de nyhvervede frivillige. Fremover vil kurset og de årlige fælles samlinger være for alle frivilllige som er nye fra kurserne og som tidligere har været på kurset ligge i regi af aktiv med demens som et fast tilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft 30 frivillige igennem kurser, men antallet vi har hjulpet er svært at regne ud, 5 er desideret fortsat til at være besøgsvenner, medens en del har meldt sig til at være frivillig i vores aktivitet og rådgivningscenter for personer med demens. Her har de så hjulpet på ture, træningshold, kunst hold, candel light dinners og meget andet. På hvert hold er der jo mange personer så ialt er målet med det antal mennesker vi vile hjælpe bestemt nået, men der er flere der har ønsket at hjælpe på hold end som direkte besøgsven en vores målsætning var. Dog synes vi at det at vi har lykkedes med at hverve frivillige til de forskellige hold i høj grad har bidraget til at kunne hjælpe personen med demens til at fortsætte med de aktiviteter de sætter pris på i hverdagen, lidt længere tid og dermed holde kontakt til de sociale netværk de har haft hele livet. De pårørende har ligeledes deltaget i ture og arrangementer og derved har de som ægtepar også fået et nyt pust i deres liv, hvor de før blev hjemme.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skåret ned på kursets varighed, da vi fik færre penge end vi søgte om. Det viste sig så efterhånden som vi kom frem i projektet, at en del af de timer vi havde budgetteret med, var vores samarbejdspartnere villige til at ligge i projektet således at vi faktisk ikke fik brugt pengene fuldt ud. Men aktiviteterne var stadig rigtige i forhold til at nå målet, mange frivillige gav udtryk for at de følte sig meget velkommen og at det årlige arrangement hvor vi fortalte om reminicens og var på lokalhistroisk museum og gav forkost, var godt. Det at vi indkaldte dem efter kurset til dette arrangement synes de var anerkendende, samt at de fik snakket med de andre frivillig og fik udvekslet erfaringer. Det har i høj grad medvirket til at de frivillige ikke er faldet fra. De følte sig godt klædt på til opgaven som frivillig efter kurset generelt. så dette var også den rigtige indsats.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende