Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtte til veteranfamilier

Varde Kommune

Om donationen

Donationen går til produktion af en film om de typiske symptomer i forbindelse med PTSD. Den er særligt henvendt til veteraner med psykiske skader, til deres pårørende, til kommunalt personale og til frivillige, der arbejder med veteraner. Projektet skal medvirke til, at flere veteraner og pårørende bliver i stand til at leve et godt hverdagsliv på trods af sygdom. 3.000 tidligere udsendte danske soldater skønnes at leve med PTSD. Dertil kommer de, der er ramt af krigsrelaterede psykiske sygdomme som angst og depression.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Varde Kommune
Støttet beløb
836.000 kr., år 2018
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Filmen anvendes fortsat aktivt i Varde Kommune - og af veterankoordinatorer i andre kommuner. Både ift. veteraner, pårørende og ansatte. Veterancenteret og en række veteranorganisationer anvender filmen og er fortsat med til udbrede kendskabet til den.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. mål: Tilbagemeldinger fra veteraner og pårørende viser, at målet om genkendelse er nået: "Den ramte rent, både hos de pårørende, veteranerne og børnene i salen. Alle kunne genkende scenerne, følelserne og tankerne." "Det var dejligt at høre jer sætte ord på det. Tak." 2. mål: Nuancere billedet i offentligheden. Dette er sket via filmen selv og via presseomtale - både radio, tv og på skrift (radioavisen, TV2 Syd, DR, P4 Syd, JV mfl.). Her blev et mere nuanceret billede italesat.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Film produceret 2) DVD-produktion blev erstattet af streamingmulighed og postkort med QR-kode. Dette blev godkendt af Trygfonden - et bedre match til tidens behov - og godt valg ift. corona. 3) Lancering 5/9 blev udskudt. Flot biografpremiere i 6 byer. 4) Filmen er lagt ud til streaming og der er oprettet side med info. 5) Veterankoordinatorer har bakket op - ligeledes veteranorganisationer. Udbreder fortsat filmen.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed