Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Støtter hjerteløbere pårørende

Region Hovedstaden

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om der er forskel på den psykiske belastning blandt hjerteløbere og lægmænd, som træder til ved hjertestop, samt om hjerteløberne er en støtte til de pårørende til patienten under genoplivningsforsøget. I Danmark får omkring 5.200 mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet, heraf sker tre ud af fire hjertestop i hjemmet. Studier viser, at pårørende, der oplever et genoplivningsforsøg på en nærtstående, er i risiko for en række lidelser relateret til angst og depression, hvis genoplivningen ikke er succesfuld. Det er ikke tidligere undersøgt, i hvilket omfang hjerteløberordninger bidrager med psykisk og emotionel støtte til de tilstedeværende pårørende, og samtidig ved man ganske lidt om, hvilke faktorer der kan føre til stress blandt hjerteløberne – og om det adskiller sig fra tilfældige lægmænd i graden af psykisk belastning.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
992.079 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studie 1: Vi har netop publiceret to større undersøgelser om hjerteløbernes psykiske velbefindende efter en hjerteløbermission. Det ene studie undersøger hjerteløbernes stress-symptomer fire uger efter deres mission. Det andet studie undersøger hjerteløbernes korttids-påvirkning ca 72 timer efter deres mission. Begge studier fandt at hjerteløberne har meget lille eller ingen psykisk påvirkning. Studie 2: Hjerteløberne er en vigtig ressource for de pårørende. Hjerteløberne anser selv opgaven som

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i 2021 publiceret et studie om graden af stress blandt hjerteløbere. Derudover er vi ved at færdiggøre en undersøgelse af hjerteløberes støtte til pårørende. Denne undersøgelse forventes publiceret i 2022. Desuden har vi i 2021 bidraget med et abstract på AHA 2021 om hjerteløberes støtte til pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studie 2 er udført nøjagtigt som beskrevet i projektebeskrivelsen. Studie 1 er endnu ikke færdigt.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart