Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stolelift

Sognets Dagligstue

Om donationen

Værestedet Sognets Dagligstue tilbyder hver dag forskellige fællesskabsorienterede aktiviteter med det formål at bekæmpe ensomhed. Værestedet drives på frivillig basis og har åbent alle ugens syv dage med cirka 7.000 besøg årligt. Dagligstuen ligger på 1. sal, og stoleliften, der benyttes af borgere med gangbesvær, er slidt ned og kan ikke længere repareres. Denne donation går derfor til en ny stolelift, så alle brugere igen kan få adgang til Dagligstuen og deltage i aktiviteterne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Sognets Dagligstue
Støttet beløb
85.000 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stolen blev færdig i den forgangne uge, så det er næppe muligt at besvare endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vanskeligt at vurdere graden af fællesskab og livsmod. Men vi oplever tilbagevendende, at mennesker, som kom alene, slutter sig sammen i mindre fællesskaber, som får kræfter til egne initiativer. Vi ser gæster, som er betydeligt med glade, når de forlader Sognets Dagligstue, og med en funktionsdygtig stolelift kan man også besøge Dagligstuen, selvom man er belaster af KOL, dårligt hjerte eller gangbesværet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde det være praktisk muligt, kunne vi have haft glæde af en elevator, så kørestolsbrugere også kunne være med.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende