Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stolelift til klubhuset

Bryggens Roklub og Bryggens Kajakklub

Om donationen

Bryggens Roklub og Bryggens Kajakklub har sammen bygget et fælles klubhus, hvor mange af faciliteterne som omklædning, bad, køkken og klubstue ligger på 1. sal. Det giver udfordringer for skadede, ældre og handicappede medlemmer. Donationen går derfor til etablering af en stolelift i trappeløbet, så alle medlemmer kan færdes i hele klubhuset og deltage i alle aktiviteter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bryggens Roklub og Bryggens Kajakklub
Støttet beløb
50.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dansk Handicap Forbund og Dansk forening for Rosport har begge fulgt med i projektet og vil gerne (senere) omtale vort projekt og dets formål. Jeg har ligeledes lovet Københavns Kommunes Lokaludvalg Vest og lokalpressen en omtale af klubbernes vellykkede tiltag for ældre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var et stort arbejde med at få en accept fra begge bestyrelser om "nødvendigheden" af at etablere en bedre adgangsmulighed til faciliteterne på 1. sal for gangbesværede. Bestyrelserne ser det åbenbart ikke som en god (nødvendig) idé at kunne fastholde det store antal ældreroere som medlemmer så længe som muligt !

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja. Jeg skulle have etableret en "byggegruppe" meget tidliger. Denne kunne have vejledt/rådgivet de to bestyrelser om mulige/forskellige løsninger og bragt den nødvendige information til bestyrelsesmøderne. Det blev også en længere projekteringstid end forventet, derfor monteres liften først nu (efter ro-sæsonstart). Til gengæld fi gennemgået hele huset og medtaget flere handicap-venlige tiltag i form af udligning af dørtrin og etablering af automatdøre.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår