Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stomiguiden.dk - Ung med stomi

Stomiforeningen COPA

Om donationen

Det at få anlagt stomi er for mange forbundet med ældre mennesker. Hvert år får cirka 1.000 unge dog en stomi, og for de flestes vedkommende er det permanent. Denne donation skal bruges til en oplysningsindsats målrettet unge, hvor man med åbenhed, humor og anstændighed imødekommer de spørgsmål og overvejelser, som de unge kan have i forbindelse med pludselig at skulle forholde sig til at have en kronisk sygdom, der ovenikøbet er forbundet med tabu. Indsatsen vil blandt andet bestå af en hjemmeside med film, hvor unge fortæller om deres erfaringer med at have en stomi, samt en folder der gør opmærksom på hjemmesiden.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Stomiforeningen COPA
Støttet beløb
200.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hovedbestyrelsen i Stomiforeningen COPA har besluttet, at der afsættes 10.000 kr + moms til at vedligeholde Stomiguiden.dk per kvartal, samt 2 x 15.000 kr. til de to journalister bag Stomiguiden.dk, Leif Pedersen og Jacob Nossell, til at producere en række nye artikler til guiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev i høj grad opnået. Særligt fordi projektet nåede så bredt ud, både til den brede offentlighed (ifølge Infomedia nåede vi over to millioner bruttolæsere samlet med vores PR-indsats, der bl.a. inkluderede besøg i Go' Aften Danmark og Aftenshowet) og til kernemålgruppen og pårørende (Stomiguiden.dk har i skrivende stund haft lidt over 7000 brugere, heraf 16,3 pct. returnerede brugere), hvor det må antages, at særligt de unge stomister er i blandt. Derudover har feedbacken fra både de unge stomister, vi har interviewet til hjemmesiden, og gennem COPA og COPA Ungdom værende gennemsyret af positivitet. I relation til målsætningen om "varme og humor" har fx vores humoristiske PR-video med Frank Hvam nået over 113.000 personer på Facebook og haft over 61.000 interaktioner, mens det særligt er den varme og friske tilgang i vores behandling af emnet sex, der har mødt ros fra vores konsulterende stomisygeplejersker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jf. ovenstående punkter omkring formål og målgruppe har både udarbejdelsen af brochure og hjemmesiden været en kæmpe succes. Dog mødte vi en udfordring i at få repræsenteret drenge samt andre typer end colitis ulcerosa-patienter på hjemmesiden (sidstnævnte gruppe er også en af de mest hyppige sygdomme, der leder til stomi blandt unge). Derudover blev det en del af vores PR-strategi at oprette en Facebook-side, og selvom vi med videoer af bl.a. komiker Frank Hvam og tv-vært Thomas Skov nåede en meget bred målgruppe, så er Facebook-siden som sådan ikke blevet et åbent forum for folk med - og interesse i - stomi, og den har ikke opnået mange følgere. Her ligger en fremtidig udfordring, i og med Stomiforeningen COPAs egen aktivitet på Facebook er i lukkede fora. I forhold til særligt førstnævnte (at skabe bedre repræsentation) har vi fået midler af COPA til at udvide og opdatere hjemmesiden her i 2017.