Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Store Grundet Sundhedsskov

Vejle Kommune

Om donationen

Det kan være særlig svært for syge og udsatte borgere at overkomme fysisk aktivitet. Derfor ønsker Vejle Kommune at skabe rammerne for, at syge indlagte borgere har adgang til beroligende omgivelser, hvor de kan være aktive i deres eget tempo. Store Grundet Skov er 63 hektar og ejet af kommunen. Skoven grænser op til Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus og Kræftpatienternes Hus. Denne donation skal bruges til at etablere et område i skoven, hvor det er muligt at få pulsen ned og komme i kontakt med sin krop. Der skal desuden være træningsfaciliteter med mulighed for både individuel og gruppetræning samt andre aktiviteter, eksempelvis pasning af planter. Projektet er også støttet økonomisk af Region Syddanmark, Friluftsrådet og Vejle Kommune.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Kommune
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fortsætter. Der er stadig en projektleder koblet på projektet forankret i Natur og Udeliv, Vejle Kommune. Det sidste delprojekt Skovsansehaven færdiggøres i 2025 og der fokuseres på formidling til nye målgrupper af borgere. Ledernetværket og undervisernetværket vil fortsætte. Sundhedsarbejdere vil fortsætte med at bruge skoven til forløb. Nye organisationer kommer til. Driften af skoven og faciliteter er forandret i Natur og Udeliv, Vejle Kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ikke udarbejdet fælles evalueringsskemaer til deltagerne i forløb, og man har ikke foretaget en før og efter måling på personerne. Det betyder et vi har måttet indhente data på anden vis. Dataindsamlingen bygger på en kvantitativ survey undersøgelse gennemført fra april til juni 2024 med 122 svar. Data er indsamlet via QR koder på skilte til indgangene i Sundhedsskoven. Dernæst kvalitative interview med ledere og undervisere samt et gruppeinterview med hjerneskadede deltagere i juni 2024.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Måske skyldes det corona eller manglede opbakning til en fælles målemetode til deltagere i forløb på tværs af forskellige organisationer eller afdelinger. Man kunne have anvendt validerede skemaer til måling af stress, depression, ensomhed osv. men det er ikke blevet implementeret. Det ville have givet os muligheden for indsigt i hvordan naturbaseret terapi kunne afhjælpe lidelser hos forskellige patientgrupper. Her ligger der helt sikkert en udviklingsmulighed.