Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Storebror Storesøster

Børns Voksenvenner

Om donationen

Børns Voksenvenner er en landsdækkende forening, der siden 1990 har etableret venskaber mellem ressourcestærke voksne og udsatte børn, hvor barnet får støtte, rådgivning og positive oplevelser i hverdagen. Børns Voksenvenner består af 40 lokalforeninger og har over 1.500 frivillige tilknyttet. Årligt etableres der cirka 250 nye venskaber på landsplan. Denne donation skal gå til videreførelse og udbredelse af projekt Storebror/Storesøster i Nordjylland frem til 2022. Projektet skal være med til at sikre, at udsatte unge mellem 11 og 15 år får et alternativ til begrænsende ungdomsmiljøer, og at de får støtte til personlige udfordringer, som kan være mobning og stress. Børnene mødes med deres ”storesøster” eller ”storebror” to til fire gange om måneden, og møderne bliver fulgt tæt af foreningen. Derudover er der årligt seks netværksmøder, hvor de unge og frivillige deltager i fælles aktiviteter. På nuværende tidspunkt har 140 børn fået en frivillig mentor, og målet er, at der i løbet af de næste tre år vil blive etableret yderligere 210 match mellem ressourcesvage unge og ressourcestærke unge voksne på tværs af regionen. Efter projektets færdiggørelse udarbejdes en evalueringsrapport, som tilbydes til alle parter, og erfaringerne vil desuden blive delt på et seminar for de andre regioner og interesserede.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projekt Storebror / Storesøster er integreret og forankret i Børns Voksenvenner i Aalborg, og er begyndt udbredt i resten af landets lokalforeninger. Dog forventer vi et fald i aktivitetsniveau i Aalborg, når arbejdet nu udelukkende baseres på frivillige hænder. Uddybes i rapportten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet vurderes i høj grad at være lykkedes, da det har opfyldt sine målsætninger om at etablere relationer mellem børn/unge og frivillige, altså en storebror/storesøster lignende relation. Derudover har projektet etableret netværk som går på tværs af de enkelte venskaber i projektet. Projektleder og medarbejder angiver at der gennem projektet er blevet etableret relationer mellem børn/unge og frivillige, hvor flere venskabspar mødes privat i mindre grupper og sammen med alle andre venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne man sikkert, men med de ressourcer vi har haft, og med den succes vi har oplevet, mener vi ikke at det har været nødvendigt at gøre noget anderledes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start