Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Streetkonsulenter til Buen

Urban 13 - Alexander Stevns

Om donationen

Foreningen URBAN 13 har modtaget støtte til ansættelse af streetkonsulenter og til projektledelse for at skabe et fællesskab igennem gadeidræt. Således skal udsatte unge hjælpes til at tage positive valg i livet. På samme tid skal projektet skabe daglig aktivitet og lokale fællesskaber omkring et multifunktionelt gadeidrætsanlæg ved Bispeengbuen. Ved at gøre området til et dagligt mødested skal det blive et trygt sted at færdes.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Urban 13 - Alexander Stevns
Støttet beløb
499.990 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i dag over 50 unge rollemodeller, der ikke bare er brugere, men også skabere af stedets aktiviteter. Nogle unge er frivillige til vores åbne træninger, nogle unge har været på praktik og hjulpet med praktiske opgaver, nogle unge har taget mere ansvar og har stået for enkeltstående events, og nogle unge står stadig for at skabe faste ugentlige aktiviteter på banen. Herudover har projektet også haft meget omtale. Bl.a to DR-ungdomsserier, et dronningebesøg, samarbejder og masser af events.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet er blevet indfriet i meget høj grad. Når vi ikke skriver 10, er det mest af alt fordi, at vi på visse delmål har indfriet projektmålene på alternative måder. Vi går i dybden med hvert enkelt delmål i vedhæftede afrapportering. Man kan desuden læse en opsummering af de enkelte dele på s. 29.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er rigtig stolte over, hvor langt vi er nået, de sidste 3 år. Der er altid plads til forbedringer hist og her, men ellers synes vi, at de aktiviteter, der har været, har været de rigtige. Fra 2023 udvides projektet, og her er det håbet, at vi kan bygge ovenpå med et Gadekulturens Hus, som ikke bare skal huse idrætsinteresserede unge, men også andre dele af den spirende gadekultur. På den måde har aktiviteterne været de rigtige i den forgangne periode, mens der nu skal lægges yderligere lag på

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start