Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stroke-symptomer og handling

Herlev Gentofte Hospital, Københavns Universitet

Om donationen

Denne donation går til indsamling af information fra patienter indlagt med stroke (og deres pårørende) om deres opfattelse af symptomer, da de blev ramt, og deres efterfølgende handlinger. Informationerne skal bruges til at udvikle den informationsindsats, som bl.a. TrygFonden arbejder med på dette område. Desuden vil man undersøge effekten af at udstationere en sygeplejerske specialiseret i behandling af patienter med blodprop eller blødning i hjernen i akut-modtageenheder.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Herlev Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Støttet beløb
988.716 kr., år 2019
Delmål
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Resultaterne fra patient interview blevet godt forankret i RedHjernen kampagnen. Resultaterne fra sygeplejerske i front har opnået direktionens bevågenhed og medført oprettelse af Neuro zone, MR-scanning og stroke læge i front. Dette er data der i øjeblikket analyseres til international publikation. Samtidig er planlagt nyt studie om betydningen af en pit-crewmodel inklusiv stroke sygeplejerske i front for at øge viden og oplæring af personale i akutmodtagelsen og bedre ankomst for patienter

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi interviewede 600 patienter indlagt med symptomer på stroke. Vi fandt at et højt bekymringsniveau og valg af første kontakt til 1-1-2 betød tidlig ankomst til hospitalet og at kvinder ofte præsenterede mere atypiske symptomer på stroke end mænd. Selv med højt bekymringsniveau blev kontakt forsinket af at bo alene. Tidlig modtagelse ved neurologisk sygeplejerske viser mulig nedsat dødelighed som skal undersøges nærmere i det kommende år. Data publiceret i 2 artikler med flere på vej.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nødvendige strukturændringer i akutmodtagelsen på Herlev med strokelæge og MR-skanning i front ændrede mulighederne for at måle isoleret effekt af sygeplejerske i front. Men det understøttede også det er et teamarbejde at optimere strokebehandling. Inddragelse af data på målopfyldelse af kvalitetsmål i Dansk Apopleksiregister er nu inddraget i ny undersøgelse. Afdækning af andre strokemodtagelser i landet kunne belyse data yderligere.