Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Student2Student

SATS-Købnehavn

Om donationen

Hvert år rammes 3.500 mennesker af hjertestop uden for hospitalerne i Danmark. Det er afgørende for deres overlevelseschancer, at vidner – såkaldte bystanders – træder til med livreddende førstehjælp. Selvom andelen af folk, der træder til, er stigende, er det ikke alle, der har råd til eller mulighed for at tage et førstehjælpskursus. Dette projekt har derfor til formål at tilbyde gratis kurser i basal genoplivning til danske medicinstuderende. I første omgang skal seks instruktører uddannes i basal genoplivning på Europæisk Råd for Genoplivnings instruktørkursus, hvorefter instruktørerne skal tilbyde i alt 18 gratis kurser for medicinstuderende. På sigt er målet at kunne tilbyde førstehjælpsundervisning til minimumspriser til diverse studentergrupper. Forventningen er, at 100 studerende på Københavns Universitet er uddannet inden den 1. september 2016.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SATS-Købnehavn
Støttet beløb
132.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har en glimrende hjemmeside, plakater og universitet har været så venlige at dele information om projektet. Men hovedparten af vores henvendelser er kommet fra bekendte af tidligere kursister eller fra andre studentergrupper der gerne vil have oprettet kursus og sprede ud til deres medlemmer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik ikke nået målet inden 1 september 2016. Dette er skyldes dels at vi kom igang lidt senere med oplæringsvagterne da vi ramte ind eksamens perioden og dels at svaret på ansøgningen kom senere end vi antog. MEN vi nåede jo målet med de første 100 i december 2016 og har endvidere uddannet flere nu.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
10/10