Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrk din mentale robusthed

Kræftens Bekæmpelse

Om donationen

10.000 mennesker rammes hvert år af kræft i Region Hovedstaden. Grundet fremskridt inden for tidlig diagnosticering og behandling er overlevelsesraten for kræftpatienter stigende, og kræftbehandlingen kan have en effekt på det videre liv. En stor del af tidligere kræftpatienter har kliniske symptomer på stress, depression og PTSD. "Styrk din mentale robusthed" er et 2-årigt pilotprojekt, som skal udvikle og afholde samtalegrupper for kræftpatienter. Samtalegrupperne skal afholdes i samarbejde med en psykologisk rådgiver og vil tage udgangspunkt i nyere resiliensforskning. Gennem deltagelse i samtalegruppen vil kræftpatienterne lære at håndtere deres stress og traume og dermed styrke deres mentale robusthed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelse
Støttet beløb
420.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den store interesse blandt kræftpatienter for det nye tilbud og deltagernes udbytte af kurset har betydet, at det fortsat udbydes i Lyngby. Deltagerne fortæller at det har givet dem relevante og brugbare redskaber. Den videre kontakt med deltagerne viser, at redskaberne også bruges på sigt. Der har været stor intern interesse for projektet og der har været talt om at gøre det til et landsdækkende tilbud. Det skal der dog først tages endelig stilling til, når evalueringen er færdig. Det har ikke været muligt at få plads til at pårørende deltog på kurset. Ved alle øvelserne er deltagerne dog blevet opmuntret til at diskutere dem med deres pårørende. Dette har mange haft gavn af.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var stor tilfredshed med kurset og deltagerne beskrev at de fik et stort udbytte med. Et udbytte der gav nye handlemuligheder. På alle de målte parametre kunne der ses en effekt af kurset på deltagernes trivsel og psykiske symptomer. Projektet viser derved nye veje i, hvordan man kan arbejde med kræftpatienters mentale robusthed. Kurset tiltrak nye typer af kræftpatienter end der normalt ses i rådgivningen, men der var ikke en større andel af mænd. Kurset vil fortsat være udbudt i Lyngby og der tale om at brede det ud til resten af landets rådgivninger. Man har dog afventet evalueringsrapporten før der skulle tages endelig beslutning. Projektet har været en stor succes og det vil derfor være oplagt at søge yderligere penge til et RCT studie, hvor effekten af deltagelse på kurset holdes op mod en kontrolgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På kurset arbejdede vi med de nævnte temaer, men forståelse af resiliens blev større undervejs i projektperioden. Det betød at arbejdet med resiliens faktorerne blev mere nuanceret og udvidet end oprindeligt planlagt.