Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrk opsøgende hjælp til ofre

Røde Kors Hovedstaden

Om donationen

Røde Kors Hovedstaden, Offerrådgivningen i Hovedstaden og Københavns Politi etablerede i 2018 et samarbejde om en opsøgende indsats til mennesker i chok og krise. Hver dag gennemgår opsøgende medarbejdere Københavns Politis døgnrapport og identificerer ofre, vidner og pårørende, som de ringer op med oplysning og tilbud om offerrådgivning. Hvis vedkommende takker ja, kontakter den opsøgende medarbejder Hovedstadens Offerrådgivning. I dette projekt skal de frivillige offerrådgivere uddannes til at håndtere krisesamtalerne, og der udvikles informationsmateriale til ofrene med viden om offerreaktioner, og hvor de kan få mere hjælp og støtte. Erfaringer opsamles i et metode-inspirationshæfte, som kan deles med organisationer, der arbejder med lignende opgaver.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors Hovedstaden
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er ikke sket som vi ønskede. Forankringen er i dag hos Politiet, som en del af en ”tryghedspakke”, der præsenteres når Politiets egne medarbejdere opsøger samme målgruppe. Det bekræfter vores erfaring med, at dette tværsektorielle samarbejde kun skaber værdi, når de involverede organisationer har den organisatorisk modenhed ift. hinandens logikker. Vi kan allerede nu læse i vores statistikker, at den nuværende placeringen ikke har nogen effekt, da den ikke bæres ind i rådgivningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene for spor 1 er fuldt opnået. Se vedhæftede rapport. Målene for spor 2 er delvist opnået. Vi har udviklet træningen af de opsøgende medarbejderes i deres møde med målgruppen. Positiv effekt heraf ses i rapporten. Kompetenceudvikling af de frivillige rådgivere er ikke gennemført. Det har ikke været muligt pba først corona og senere en ufrivillig pause i samarbejdet med Politiet. En pause af ukendt varighed. Inspirationshæftet har derfor mest fokus på tværsektorielt opsøgende samarbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spor 1: Evalueringen viser, at de anvendte metoder i projektets spor 1, er hensigtsmæssige og skaber stor værdi for ofre, vidner og pårørende. Her skulle ikke være gjort noget anderledes. Spor 2: Covid-19 restriktioner og midlertidigt opbrud i samarbejdet med Politiet pba sikkerhedsspørgsmål, kunne vi ikke have påvirket. Vi kunne have anvendt coronasamtalerne som afsæt for rådgivernes kompetence løft. Men her havde samtalerne psykosocial karakter (ængstelighed) og vi fravalgte derfor muligheden.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle