Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrk uenighedsfællesskaberne

Folkehøjskolernes forening

Om donationen

Donationen går til at forankre og fremtidssikre Frirummets arbejde med at forbedre den offentlige samtale og styrke ”uenighedsfællesskaberne” i Danmark. Den demokratiske styreform bygger på en forståelse af, at man trods uenigheder godt kan leve sammen. Men samfundsdiskussioner kan stadig udvikle sig til konfliktunderholdning med fokus på, hvem der vinder og taber debatten, og Frirummet arbejder derfor med at forbedre den offentlige samtale. Med dette projekt ønsker Frirummet at gøre børn og unge trygge i uenighedsfællesskaber ved bl.a. at udarbejde konkrete redskaber til brug i undervisningen af børn og unge i alderen 12-25 år. Det skal lære børn og unge nogle spilleregler, som kan give dem en tryghed i at have en mening og turde sige, hvad de mener eller udtrykke deres tvivl. Målet er, at børn og unge inspireres til at stille nysgerrige og kritiske spørgsmål til den demokratiske virkelighed og det mediebillede, de møder.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Folkehøjskolernes forening
Støttet beløb
1.300.000 kr., år 2021
Delmål
Tryghed på dagsordenen

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Frirummets arbejde gennem tiden er samlet, evalueret (af VIFO) og integreret i de frie skolers foreninger ligesom forskellige ansvarsområder er fordelt i Frirummets netværk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet inspirations- og undervisningsmateriale, som er udgivet i bogform og både indeholder formater, som arbejder med at styrke og skabe tryghed i uenighedsfællesskaber. Formaterne og undervisningsøvelserne er et supplement til praksisfortællinger fra unge, lærere og ledere og sammen med et overblik over aktuel viden om børn, unge og demokrati er vi stolte af resultatet og spændte på det liv det får. Vi modtog bevilling til ansøgningens første hovedspor og ikke de to sidste. Deraf 8.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tænkte meget konkret i ansøgningen og endte med at gå nogle omveje for at skabe et bedre produkt med en større praksisforankring og stærkere samarbejder. (se Frirummets egen evaluering)

Delmål

Tryghed på dagsordenen

Tryghed er grundstenen i et godt liv. Når vi føler os trygge, har vi overskud til at lære nyt, være modige, tage del i fællesskaber og gøre noget for os selv og andre. Vi vil sætte fokus på rammerne for et trygt samfund med viden, målinger og analyser og igangsætte dialog med relevante aktører og den brede befolkning i Danmark om løsninger. 
Mere om vores fokusområde Tryghed på dagsordenen