Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrke til kørestolsbarnet

Specialbørenhaven Spiren

Om donationen

Specialbørnehaven Spiren er for børn med fysisk og psykisk handicap. Med donationen kan der indkøbes en Hibbot til træning af benstyrke for børnene i kørestol. Hibbot er udviklet til at træne i præcis de baner, som er de bedste i forhold til at rejse/sætte-sig-funktionen og gangfunktionen. Kørestolsbørnene vil dermed få mulighed for at udvikle sig bedst muligt i forhold til at blive selvhjulpne og opnå selvstændighed i eget liv.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Specialbørenhaven Spiren
Støttet beløb
103.000 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hibbot er nu en af de muligheder vi kan tilvælge i vores behandlingstilbud omkring muskelstyrke i benene. Den vil helt sikkert fremadrettet blive brugt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har især brug Hibbot til to børn, hvor den ene næsten har udviklet selvstændig gang og den anden har fået sin tabte muskelstyrke retur efter indlæggelse. Grunden til at det ikke er en 10'er, er, at den ikke er så nem at stille frem og tilbage til de forskellige børn, så brugen vil blive periodebaseret i stedet for. Men det er heldigvis også muligt at arbejde sådan i børnehaven.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har måtte ændre projektet undervejs, da det er for tidskrævende at lave om på justeringerne fra barn til barn. Derfor er der arbejdet mere intensivt med enkelte børn. Men for de børn, har hibbot gjort en kæmpe forskel.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet