Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrkelse af Café ODA i Aarhus

OCD foreningen

Om donationen

Omkring 30.000 borgere i Aarhus Kommune lever med OCD, depression, angst eller bipolar lidelse. Disse lidelser gør det vanskeligt at opretholde en almindelig hverdag og deltage i samfundet, hvilket ofte fører til mistrivsel i form af social isolation og ensomhed. På samme tid er mange af disse borgere for raske til at blive indlagt til behandling, men for syge til at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Denne donation går til at skabe bedre forhold for OCD-patienter gennem støtte og viden, udvidelse af åbningstider og aktiviteter i Café ODA i Aarhus. I samarbejde med OCD-, Angst- og Depressionsforeningen er formålet med donationen at øge støtte og rådgivning, uddannelse af personale, der skal gøre brugerne af caféen bedre i stand til at håndtere deres sygdom og føre dem tættere på en hverdag uden social isolation. Med donationen er forhåbningen at tilknytte yderligere 30-40 psykisk sårbare brugere.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
OCD foreningen
Støttet beløb
792.090 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stadig ikke synlige nok. Vi oplever for ofte, når vi får besøg af nye gæster, at de selv har fundet os, fordi sagsbehandlere o.l. ikke ved, at vi findes. Vi vil arbejde mere målrettet på at blive synlige hos eksempelvis bostøtteenhederne, på psykiatriske afdelinger og hos de praktiserende læger i kommunen, så vi kan nå ud til flere i vores målgruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen fra Trygfonden gjorde det muligt for os i Café ODA at udvide åbningstiden med en dag, så vi nu i lidt over to år har kunnet holde åbent for vores gæster tre dage om ugen, hver gang af fire timers varighed. Der kommer gæster på alle åbningsdage, og de sætter stor pris på, at der er et sted, de kan komme så ofte. Vi har været på ture og udflugter som har styrket sammenholdet gæsterne imellem, og som de ofte stadig taler om. Vi er ikke i mål endnu med forankringen i Aarhus Kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have prioriteret at dyrke det sociale i frivilliggruppen mere, end vi har gjort. Det er vigtigt, at vores frivillige kender hinanden og har det godt sammen. På den måde kan de lettere bruge hinanden, når de er på vagt sammen og blive endnu bedre frivillige. Når man som frivillige kun er på vagt sammen måske en gang om måneden, så lærer man ikke hinanden at kende. Derfor er det vigtigt at vi i frivilliggruppen laver noget socialt sammen udenom caféen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle