Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrket indsats overfor demens

Alzheimerforeningen Østjylland

Om donationen

Alzheimerforeningen Østjylland er en organisation for mennesker med demens og deres pårørende. Foreningen har tilbud om rådgivning, støtte og aktiviteter. Donationen går til oplæg og workshops for frivillige i Alzheimerforeningen, som skal forberede dem på arbejdet med de demensramte og deres pårørende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Alzheimerforeningen Østjylland
Støttet beløb
97.000 kr., år 2019
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil starte flere aktiviteter op, gerne efter ønsker fra demensramte og pårørende. Udflugter, fisketure, spilleklub og cafe hvor man bare kan komme og få en god snak.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange gode komentarer fra deltagerne om at det har været rigtig godt og inspirerende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kan jo altid bruges mere, da det er et stort område.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed