Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrket viden om EU-valget

Det Boligsociale Team - boligsocial helhedsplan under Varde Boligadminitration

Om donationen

I et boligområde i Varde Nord bor cirka 720 personer, og ved det seneste EU-valg stemte 42,2 pct. af beboerne. Med donationen vil Det Boligsociale Team – Varde Boligadministration derfor arrangere sociale arrangementer og derigennem give beboerne viden om det kommende EU-valg samt motivere dem til at tage stilling og stemme. Der skal bl.a. afholdes mandagscaféer samt fællesspisning med efterfølgende information om EU-valget og mulighed for at stille spørgsmål til politikere. Ambitionen er også at få mulighed for at brevstemme i forbindelse med arrangementerne. Målet er på kort sigt at skabe øget viden og kendskab til EU-valget og at øge valgdeltagelsen, og på lang sigt er det at styrke den demokratiske deltagelse generelt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Det Boligsociale Team - boligsocial helhedsplan under Varde Boligadminitration
Støttet beløb
9.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er nu tredje gang vi forsøger at gøre opmærksom på et valg. 1 gang var i meget lille skala, med cafe på valgdagen. De seneste to gange har det været med støtte fra jer. Vi oplever at flere beboere nu begynder at sige; "næste gang der er valg kunne det være fedt..." Vi oplever at beboerne synes det er lærerigt og inspirerede. Flere giver også udtryk for at de er glade for de forskellige arrangementer. Vi har ikke selvstændig økonomi til indsatser men beboerne giver udtryk for at det er godt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem indsatser som EU-banko med spørgsmål om EU, foredrag, quiz og samtaler med politikere har vi øget viden og kendskab til EU og hvad EU-valget går ud på . Gennem brevafstemning har vi formået at gøre muligheden for at stemme let tilgængelig og i et trygt miljø. Sætninger som "Jeg ved mere om EU end jeg troede" eller "Jeg er blevet meget klogere på EU" "Jeg fik meget at vide om EU som jeg ikke vidste" eller "Det var rigtig godt at kunne tale med politikerne" er sætninger jeg har mødt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede god tilslutning til arrangementerne og vi har særlig oplevet at det at koble fællesskab, konkurrencer og ny viden er en god måde at gøre det. Vi var udfordrede på vejret til loppemarkedet og måtte derfor rykke vores quiz og aktiviteter ind i beboerhuset, da loppemarkedet blev aflyst. På trods af regn og hagl lykkes det os at samle over 50 deltagere i Trivselshuset til EU-quiz og kagespisning, med fælles aktiviteter dagen før valget. Det havde været godt vi ikke var vejr-afhængige.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati